بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست

شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1 زهرا طاهرزاده فرد اصفهان
2 الهه حاتمی تهران
3 حسام رزاقیان قزوینی تهران
4 وحید رازینی البرز
5 ابوطالب صفدری شربیانی البرز
6 محسن عرب خالقی تهران
7 فاطمه بیرامی تهران
8 علیرضا قنبری تهران
9 الهه حاتمی تهران
10 زهرا محمودی البرز
11 جواد حاچی زاده خراسان رضوي
12 اسماعيل بختياري خراسان رضوي
13 امیرحسن ابراهیمی خبیر تهران
14 زهرا ابراهيمي خبير تهران
15 صفورا ابراهیمی خبیر تهران
16 معصومه کاظمی پور البرز
17 مهدی ناصریان هرمزگان
18 فرزانه سعادتمند يزد
19 حمید رضا نظری يزد
20 حبیب کارکن بیرق آذربايجان شرقي
21 ژیلا ملکی سمنان
22 محمد حسین داوری ترشیزی خراسان رضوي
23 مرضیه داوری خراسان رضوي
24 سارا صابری تیموریان خراسان رضوي
25 علی اصغر داوری خراسان رضوي
26 سمانه السادات ملک ثابت يزد
27 محسن رضوانی تهران
28 حمیدرضا کامرانی گيلان
29 مجيد عارفخاني خراسان رضوي
30 مریم معتمدی راد قم
31 محمد شفاعتی فر چهارمحال بختياري
32 فرشته محمدی نافچی چهارمحال بختياري
33 فاطمه طارمی تهران
34 مسیح شاه جوان اصفهان
35 غلامرضا سلیمانی تهران
36 طوبی زارع يزد
37 افسانه نوری يزد
38 عسگر آرمون اردبيل
39 آزاده سالمی اصفهان
40 محسن رازقي يدك خراسان رضوي
41 محبوبه زارع يزد
42 محدثه خاکزاد آذربايجان غربي
43 علی اکبر‍ سلیمانی يزد
44 منیره حسين پوري يزد
45 سمیه تکر. گلستان
46 سکینه علیپ‍ورچوب بستی قم
47 مهدی کریمی اناقیزی تهران
48 مهدی صالحی دهپاگایی البرز
49 ظهیر محمودی بوشهر
50 محمد غفاری قم
51 سعیده روستایی البرز
52 روح الله امانی تهران
53 مسعود نوروزی گيلان
54 علی اصغر کوهکن كرمانشاه
55 یعقوب مختاری خوزستان
56 سیدحمید هاشمی خراسان رضوي
57 عادل سلطانمرادی لرستان
58 وحید رحمانی زنجان
59 ندبه محمدی گلستان
60 سید حسین سیدی خراسان رضوي
61 شوکت فلاح آملی مازندران
62 سارا جلوداریان تهران
63 علی دولتیان سمنان
64 عبدالحميد انصاري هرمزگان
65 محمد رضا زاده رودکلی آذربايجان شرقي
66 نغمه داوری مركزي
67 زهرا صالحی تهران
68 المیرا نصیری زنجان
69 نعیمه فریدی همدان
70 مریم محمودی همدان
71 کمال سام فارس
72 عباس احمدی قم
73 سید علی خلیلی تهران
74 محمد شکری فرد آذربايجان شرقي
75 زهرا نعمتی فارس
76 ربابه طاهری آذربايجان شرقي
77 محمد حسن نصیری تهران
78 مهدی ابویی فارس
79 حسین بیگ محمدی زنجان
80 مجید سعدابادی تهران
81 حبیب علی زاده تهران
82 فاطمه بیرانوند لرستان
83 سید محمد حسین ابوترابی قزوين
84 محدصادق خدایی يزد
85 اسلام ابراهیمی بوشهر
86 فائزه دارابی لرستان
87 سعید حسین پور همدان
88 صدرالدین صبوری گيلان
89 فاطمه باقریان فارس
90 حیدر منصوری بوشهر
91 مهدی دیلمی قم
92 سیده فاطمه صداقتی نیا كهكيلويه و بويراحمد
93 فائزه رسکتی مازندران
94 مهری باقری تهران
95 مسعود خدابنده لو البرز
96 ژیلا محمدشاهی اصفهان
97 عرفان آتش بار تهران
98 اسماعیل محمدپور گيلان
99 سعید ناظمی تهران
100 طیبه شامانی تهران
101 هاشم رضازاده خراسان رضوي
102 دادیار حامدی مازندران
103 سید ابوذر نبوی تهران
104 رسول سنبل نیا گيلان
105 علی عزتی جهانگیر همدان
106 مریم ابراهیمی مركزي
107 سيدعلي ميري ركن آبادي يزد
108 محمدرضا نصر آزادانی اصفهان
109 مژگان کدخدابیگی مركزي
110 سمیه قبادی كرمانشاه
111 محمد باقر نقی زاده اردبيل
112 محمد سرابی البرز
113 محمد اکبرزاده فارس
114 راضیه هاشمی همدان
115 اسماعیل خلیفه فارس
116 احد هوشمند آذربايجان شرقي
117 عارف ساسانی آذربايجان شرقي
118 سید امیر حسین سجادزاده اصفهان
119 اعظم زارع فارس
120 سید حمیدرضا حسین زاده مازندران
121 حامد پوررحیم نجف آبادی اصفهان
122 معصومه شیخ مرادی تهران
123 امجد ویسی كردستان
124 روح الله امانی تهران
125 هاجر پ‍ولادچنگ نجف آبادی اصفهان
126 زینت رضایی تهران
127 نرگس عرفانی مازندران
128 مجتبی فائق تهران
129 پانته‌آ صفائي اصفهان
130 رحیمه مهربان آق کاریز خراسان رضوي
131 مهدی خاتمی خراسان رضوي
132 احسان محمدی اردبيل
133 فروزنده مستوفی البرز
134 مهدی کریمی آناقیزی تهران
135 اعظم شموسی آذربايجان غربي
136 حمزه ولی پور كرمانشاه
137 وحید شجاعی تهران
138 عدنان مرادی كرمانشاه
139 زهرا حق شناس اصفهان
140 مهدی حق شناس اصفهان
141 عباس حسین نژاد تهران
142 بهمن نشاطی گلستان
143 فرنوش همتی چهارمحال بختياري
144 مهدی موحد ابطحی اصفهان
145 فرزانه طهماسبي آذربايجان شرقي
146 رقیه افشارزاده آذربايجان شرقي
147 فروغ تنگاب جهرمی فارس
148 عبدالرضا کوهمال جهرمی فارس
149 مهزاد متقی قم
150 علی محمد زارع يزد
151 محمدجواد الهی ور قم
152 حمید عابدیها قزوين
153 ابراهیم قبله آرباطان آذربايجان شرقي
154 اعظم استوار فارس
155 عارف میرعثمان سيستان و بلوچستان
156 مریم زرنشان همدان
157 محمد ایرانی لرستان
158 افشین احسن تهران
159 مهر برون خوزستان
160 محمدعلی احمدنژاد اردبيل
161 محمد رحیمی اصفهان
162 سمیه رسولی بوشهر
163 منیره هاشمی خراسان رضوي
164 مهدخت قربان‌عسگری تهران
165 محمد درودگری تهران
166 محمد رضا طهماسبی تهران
167 محمد حسین صفری رودبار تهران
168 سیدامیر سادات موسوی همدان
169 عبدالرضا کوهمال جهرمی فارس
170 مجید موسوی اصفهان
171 سعیده موسوی زاده تهران
172 ساراسادات باختر اصفهان
173 شاهرخ شباهنگ تهران
174 آمنه دولت آبادی خراسان رضوي
175 محمد زارعی مركزي
176 وحید طلعت آذربايجان غربي
177 محمد صالح سلطانی سروستانی فارس
178 فاطمه نانی زاد تهران
179 احمد جهان بین كهكيلويه و بويراحمد
180 سیف اله افشاری كهكيلويه و بويراحمد
181 حمید روزبان كهكيلويه و بويراحمد
182 فاطمه معصومی كهكيلويه و بويراحمد
183 مرتضا خدايگان لرستان
184 مریم ترنج اصفهان
185 علیرضا غریب بوشهر
186 عارفه ستاری رستمی مازندران
187 سید محمدباقر کمال الدینی يزد
188 عالیه مهرابی يزد
189 مصطفی شمسی زارع قم
190 لیلا عبدی زنجان
191 زهرا سپه کار اصفهان
192 حسنا محمدزاده اصفهان
193 محمد حسین انصاری نزاد هرمزگان
194 مهدی جهاندار اصفهان
195 روح اله عابدی جزی اصفهان
196 عباس احمدی قم
197 فریبا قیومی زاده يزد
198 صادق حاجتمند مازندران
199 مهدی قاسمی كرمانشاه
200 قاسم مومن فرگی يزد
201 وحیده گرجی قم
202 محدثه اذرمند گيلان
203 حسن توکلی اصفهان
204 محمد جواد عسکری باقر آبادی يزد
205 مجتبی قاضی جیردهی همه زبان
206 عرفان حقیر ابراهیم ابادی يزد
207 مریم حقیقت فارس
208 سیده خدیجه طباطبایی يزد
209 سیدمحمدرضا شرافت قم
210 مریم پیله ورخمامی گيلان
211 ناهيد يزداني خراسان شمالي
212 محمد رفیعی قم
213 محمود ملک ثابت يزد
214 فاطمه احمدزاده يزد
215 ميثم مهرنيا خراسان شمالي
216 محبوبه كهخايي خراسان شمالي
217 علي حصاري خراسان شمالي
218 محمد بهادر مایوان خراسان شمالي
219 گوهر مرغزار خراسان شمالي
220 رضا نیکوکار گيلان
221 سید مسعود هاشمی کاسوایی تهران
222 بهروز اقبالی درخشان همدان
223 لیلا صادق محمدی همدان
224 مصطفی توفیقی خراسان رضوي
225 حسین متین وفا تهران
226 محمد مهدی روحی همدان
227 منیره دشتی اردکانی يزد
228 روح الله ستایش احدی البرز
229 امید صباغ نو البرز
230 عباس علی استکی اصفهان
231 مرضیه صفاپور فارس
232 معصومه باغبان زاده امشه تهران
233 علیرضا مفاخری تهران
234 هاىي بياباني مركزي
235 تنظیمات عمومی
236 شراره کامرانی تهران
237 فاطمه ناظری كرمانشاه
238 علی حیدری زاده كرمان
239 سيد حسين حسيني مخلصون يزد
240 محمد زارع استحریجی يزد
241 الهام برغی يزد
242 سمیرا قطب زنجان
243 سعید توکلی زنجان
244 مرضیه عاطفی سمنان
245 مهدی نظارتی زاده اصفهان
246 سید عبدالحمید ضیایی تهران
247 سودابه کرمی كرمانشاه
248 عبدالعظیم زارع بنه فارس
249 محمد حجسین ادبی اردکانی يزد
250 لعیا محمدی قزوين
251 سیده زهرا موسوی مقدم سمنان
252 مجتبی احمدی كرمان
253 سید مجتبی ربیع نتاج مازندران
254 فرهنگ دشتی خوزستان
255 طاهره شاهیوندی لرستان
256 امیرحسین میرزاپور میبدی يزد
257 مطهره عباسيان اصفهان
258 معصومه تیما كرمانشاه
259 معصومه رجبعلیزاده کاشانی اصفهان
260 علیرضا رجبعلیزاده کاشانی اصفهان
261 روشنک تکلف پور كرمانشاه
262 محمدرضا محسنی وادقانی اصفهان
263 حكيمه هادي اصفهان
264 محمد صارمی شهاب همدان
265 هاشم کرونی فارس
266 هادی فردوسی فارس
267 صالح دروند بوشهر
268 مریم خجسته گيلان
269 معصومه خدادادی بوشهر
270 آفرین ‍‍ پنهانی لرستان
271 شهرام نامی ملایی هرمزگان
272 امید مهدی‌نژاد تهران
273 علی رضا بهرامی قم
274 محمد مرتضایی البرز
275 مسعود طاهری عضد همدان
276 عادل حیدری چهارمحال بختياري
277 امیر نظام دوست خراسان جنوبي
278 مرتضی عابدی اردکانی يزد
279 حسین نبی زاده اردکانی تهران
280 مجتبی صفدری تمرین گيلان
281 سودابه مهیجی همه زبان
282 محمدجعفر تمیمی زاده قم
283 قربانعلی نامداری همدان
284 آرش پورعليزاده گيلان
285 نیره کاشی سمنان
286 فاطمه عمادی پور لرستان
287 بهرام نوری گندم آباد البرز
288 سیده زهرا صالحی تهران
289 عمران بهروج البرز
290 سید محسن حسینی لرستان
291 اسماعیل اله دادی لرستان
292 مصطفی مولایی تهران
293 سمیه صالحی سمنان
294 سیده فخری سادات موسوی البرز
295 عباسعلی ساهی یونسی خراسان رضوي
296 سمیه فضلعلی البرز
297 طوبی ربیعی سمنان
298 مریم رحیمی سمنان
299 تنظیمات عمومی
300 علی شاهینی سمنان
301 نسرین قربانی سمنان
302 غزل آزادمقدم سمنان
303 هدايت كارگر شوركي يزد
304 سعیده ثابتی رضویان خراسان رضوي
305 محمد حسن اسفندیارپور كرمان
306 محمد رسول بهمنی كرمانشاه
307 علی پورزمان قم
308 سعید توکلی دینانی اصفهان
309 محمود جهاندیده اردبيل
310 قاسم حمیدی تهران
311 محسن وظیفه پشتکوه اردبيل
312 ليلا شهبازي آذربايجان شرقي
313 اعظم پشت مشهدی هرمزگان
314 لیلا صبوری زاده فارس
315 اميد خسروی مركزي
316 محمد خادم اصفهان
317 علی اصغر شیری قم
318 هادی وحیدی زنجان
319 حسین سنگری خوزستان
320 محمد میرزایی بازرگانی قم
321 سید محمد امین جعفری حسینی فارس
322 زینب صبوری زاده فارس
323 سمیه مرادی نژاد خوزستان
324 سعید دشتی البرز
325 s p البرز
326 رضا اسم خانی زنجان
327 زهرا رفیعی چهارمحال بختياري
328 جلیل صفربیگی ايلام
329 حسین قاسم نژاد تهران
330 مریم رستمی كرمانشاه
331 محمد شفیعی فر قزوين
332 زهرا محدثی خراسانی خراسان رضوي
333 تنظیمات عمومی
334 شیما مظهری صفات كرمان
335 سجاد سعیدنژاد تهران
336 سید علی محمد نقیب قم
337 سید باقر سیدی زاده خراسان شمالي
338 فرشته خدابنده خراسان رضوي
339 محمدجواد شاهمرادی تهران
340 حسن علی پاکزاد زنجان
341 سجاد نوروزی لرستان
342 سجاد نظری لرستان
343 شیما گل وردی قم
344 سید حسن رستگار اصفهان
345 حمیدرضا نوری تهران
346 ناصر صدری قزوين
347 حسین عبدی گلستان
348 مجتبی خدابنده لو همدان
349 سیروس عبدی تهران
350 امیر آخوندی گلستان
351 بهار بهارستان كرمانشاه
352 سید ابوالفضل مبارز خراسان رضوي
353 مصطفی عابدی اردکانی يزد
354 وحید حیاتلو آذربايجان غربي