بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول

شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1 علی بیات تهران
2 روح الله مهاجر خراسان رضوي
3 جسین بهرامی مازندران
4 هادی فیروزمندی تهران
5 محسن عطایی ترشیزی تهران
6 یزدان موسی پورر مازندران
7 احمد پیروز تهران
8 دامون پورنعمتی البرز
9 اکرم ناجی زاده كرمان
10 هاجر بیک محمدی تهران
11 حسین ساکی تهران
12 حسین هدایتی تهران
13 سید احسان باقری همه زبان
14 عبدالحسین بدرلو قم
15 سعید خلیلی تهران
16 امیر توفیقی تهران
17 محمدرضا پارساکردآسیابی البرز
18 مصطفی فتاحی تهران
19 الهه غلامی تهران
20 محمد قاسمی تهران
21 محمد رضایی مازندران
22 مصطفی نیک نقش مازندران
23 گلناز همدانی گلشن اصفهان
24 ملیحه طاهری تهران
25 اعظم عزیزی تهران
26 سید شهاب الدین واجدی تهران
27 محمدرضا مرادی هرمزگان
28 امیر قیومی فارس
29 حانیه مهدی پور فارس
30 جواد شکوری تهران
31 بهنام احمدخانی زنجان
32 رضا برادران اصفهانی اصفهان
33 حمید علیمردانی تهران
34 محسن رنگین کمان تهران
35 سمیرا بهرامی سامانی تهران
36 زهرا باسره هرمزگان
37 مریم لشکری هرمزگان
38 عبداله مهری تهران
39 آرمین شکوهی تهران
40 مرتضی زنگنه فرد اصفهان
41 رسول پورپيرعلي اصفهان
42 مهری لشکری هرمزگان
43 شقایق مرادیان نژاد تهران
44 محسن مقداری خراسان جنوبي
45 محمد حسین ولایتی تهران
46 محمد حسین صفایی تهران
47 امیرحسین کمالی اصفهان
48 سید مهدی خیام الحسینی اصفهان
49 سید سعید اسمعیلی تهران
50 علی دهقان گلستان
51 حامد نیرومند قوچانی خراسان رضوي
52 ساسان رشتی پور خوزستان
53 ابراهیم رفیعی مازندران
54 هلیا صولی تهران
55 حامد پراکند مازندران
56 مهدی رجبی تهران
57 سید محمد صادق حسینی فارس
58 مهدی نیک پی اصفهان
59 علی اکبر آهنگران مازندران
60 وحید نادری تهران
61 محمدمهدی دارا خراسان رضوي
62 حسنا فولادپور تهران
63 فاطمه صولی تهران
64 علی محمدی خوزستان
65 احمد صالحی اصفهان
66 قدیر وقاری شورچه خراسان رضوي
67 محمود رحیمی تهران
68 صدیقه زمانیان البرز
69 تنظیمات عمومی
70 محمد صابر شیخ رضایی تهران
71 علیرضا حسن لو تهران
72 علی لامعی تهران
73 منصوره معتمدی تهران
74 مجید نیکجو مازندران
75 سارا رجایی تهران
76 سمانه شیرازی مازندران
77 سجاد میرزایی تهران
78 سهیل ریاحی اصفهان
79 آمنه محمدی تهران
80 علی نجات بخش اصفهانی اصفهان
81 زینب سادات بدری تهران
82 احمدرضا کریمی تهران
83 مصطفی مرادی هرندی اصفهان
84 علی دوست تهران
85 حمیدرضا مجیدی مركزي
86 لیلا سلطانی اصفهان
87 مهدی مهرپویان مازندران