بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره

شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1 فهیمه قائدی اصفهان
2 محمد شکری فرد آذربايجان شرقي
3 میثم داودی قم
4 بابک بنی فاطمی كرمانشاه
5 امید آهرون آذربايجان شرقي
6 زلیخا قمری داز گلستان
7 ندا جلالی گلستان
8 بهمن نشاطی گلستان
9 شهناز یازرلو گلستان
10 شعبانعلی یازرلو گلستان
11 توی محمد ایازی گلستان
12 عبدالغفور قزاق گلستان
13 محمدمهدی امیری زنجان
14 پروانه روستایی همدان
15 دادیار حامدی مازندران
16 محسن کاویانی قم
17 تقیه زنگنه بوشهر
18 زهرا درخشی تهران
19 سید داود دهقانی فیروزآبادی يزد
20 محمد پورمرادی مازندران
21 فاطمه بیرانوند لرستان
22 سیده حدیثه هاشمی گيلان
23 روح الله جعفریان خراسان رضوي
24 زینت کریمی نیا كرمان
25 محمدرضا مظفری پور بوشهر
26 سمیه تورجی فارس
27 الهام عبدالملکی كردستان
28 زهرا اسلامی اردبيل
29 مریم پیله ور‍‍ گيلان
30 سید برقان توانا هرمزگان
31 سید محمد علیزاده هرمزگان
32 حبیبه حیدری بوشهر
33 صابر رحیمی هرمزگان
34 راحله حاجی نیا هرمزگان
35 مریم افرند خراسان شمالي
36 شهرام ابراهیمی هرمزگان
37 امید استادنوروزی كردستان
38 محمد بارکار هرمزگان
39 تبسم رضازاده آذربايجان غربي
40 علی ماهی گیر هرمزگان
41 مهرداد قاطعی کلاشمی گيلان
42 آلاله عرب تیموری خراسان رضوي
43 عماد الکثیری خوزستان
44 موسی صادقی هرمزگان
45 ناصر زورقی سيستان و بلوچستان
46 علی فرزانه موحد قم
47 آرش پورعليزاده گيلان
48 مجتبی تقوی نیا تهران
49 بهمن زنگنه همدان
50 نادر صهبا اصفهان
51 زهرا شعبانی خوزستان
52 رضا نیکوکار گيلان
53 راحله مکاری رضوانی هرمزگان
54 طاهره نوری يزد
55 مجتبي اهلي اصفهان
56 امیر رسولی زنجان
57 اسیه مرادپور مازندران
58 عادل حیدری چهارمحال بختياري
59 فرزانه شکراللهی كردستان
60 فاطمه فاضلی فارس
61 ندا نوروزی تهران
62 وجیهه چوپانی اصفهان
63 یزدان سرگزی سيستان و بلوچستان
64 هاشم کرونی فارس
65 علی حسنی پنداسی مركزي
66 طیبه سلمانی نژادمهرابادی يزد
67 عبدالخالق آدمی گلستان
68 زهرا سپه کار اصفهان
69 مصطفا مهیمن اصفهان
70 سیدمحمدرضا شرافت قم
71 معصومه کریم نژاد كردستان
72 طیبه نهبندانی سيستان و بلوچستان
73 محمد زارعی مركزي
74 مصطفی توفیقی خراسان رضوي
75 سعید مبشر اردبيل
76 گلناز عبدی گلستان
77 اسماعیل احمدی امجزی كرمان
78 شیلان اویهنگی كردستان
79 منور مسعودی گلستان
80 محمدرضا احمدقلی خراسان رضوي
81 زهرا رسول زاده تهران
82 راحله ایاسه تهران
83 صمد قهرمانی خراسان شمالي
84 فاطمه السادات حسینی تهران
85 وحید طلعت آذربايجان غربي
86 ابوالفضل پاک نژاد گلستان
87 ناصر رهنما خراسان شمالي
88 فاطمه غلامی يزد
89 فاطمه حبیبی تهران
90 اختر شاکریان قهفرخی چهارمحال بختياري
91 سیدسعید اطهر نیاری اردبيل
92 نسترن کریمی همدان
93 سیداسماعیل میرغفاری نوحدانی گيلان
94 علی سلیمیان اصفهان
95 احمد بهرامی خراسان رضوي
96 قاسم بای گلستان
97 امیرحسین پدرام تهران
98 سودا خیرخواه مقدم اردبيل
99 روزبه صمدی نیری اردبيل
100 مصطفی ماهرویی تهران
101 لیلا حاجی تهران
102 فاطمه احمدی لرستان
103 سیدابراهیم سجادی زاده گلستان
104 ریحانه نوری همدان
105 فرزانه قربانی سیاه دله قم
106 حسن باقری قم
107 عاطفه جوشقانیان قم
108 mehrab shahdehi گلستان
109 معصومه مهری قهفرخی چهارمحال بختياري
110 محمدحسین یادگاری تهران
111 محمدرضا حسین زاده بازرگانی گيلان
112 حسین عبدی گلستان
113 منیره حسین پوری تهران
114 فرامرز علی پور هرمزگان
115 عبدالرضا حسینی كرمان
116 ثریا بلوایه تهران
117 بهناز نوری چکان كرمانشاه
118 طاهره شهابی تهران
119 حمدالله قادری كردستان
120 محمد حسین صفری رودبار تهران
121 زینب بصیری بوشهر
122 پریا لطفی گزافی كرمانشاه
123 محمد کریمی اصفهان
124 حمیدرضا ابراهیم زاده مازندران
125 عاشرمحمد رئوفی۰ گلستان
126 آتنا علایی اردبيل
127 فاطمه حبیبی گلستان
128 محمدجواد شاهمرادی تهران
129 الناز سرگزی سيستان و بلوچستان
130 معصومه سادات شاكري خراسان رضوي
131 مسلم نوازنی مركزي
132 حسنعلی حیدری القناب اردبيل
133 فاطمه الله مرادی قم
134 زینب بندری سمنان
135 محمد علی قاسم زاده بافقی يزد
136 محمد مهدی نورالهی لرستان
137 رشدیه عالیان هرمزگان
138 سعيد تاج محمدي كندري خراسان رضوي
139 فرهاد گلستانه سيستان و بلوچستان
140 امین کیانی لرستان
141 غلامحسین شمگانی اصفهان
142 مهدی فتحی مازندران
143 ملیحه سادات قاضی خراسان رضوي
144 علی بهمنی خراسان رضوي
145 علی اکبر سراوانی سيستان و بلوچستان
146 فرهود عباسی فرد تهران
147 علی بابائی اصفهان
148 مهدی اصغری عظمی آذربايجان شرقي
149 یوسف لاطف مازندران
150 ایرج انصاری فرد هرمزگان
151 مهدی فتاحی فارس
152 سید فضل الله قدسی خراسان رضوي
153 سید روح الله سجادی خراسان رضوي
154 علی سلیمانی تهران
155 محسن زیدعلی بیرانوند لرستان
156 ابوالفضل محمدزاده آقایی اصفهان
157 علیرضا رجبعلیزاده کاشانی اصفهان
158 زینب احمدی تهران
159 خدابخش صفادل خراسان رضوي
160 منیژه مومنی دورباش قزوين
161 فربود شکوهی تهران
162 مجتبی خرسندی قم
163 سعید قنبری حسن کیاده مازندران
164 مرضیه فرمانی شره جینی گيلان
165 مجتبی صفدری تمرین گيلان
166 رضا اسم خانی زنجان
167 سید علی کریمیان گلستان
168 مهدي ميرزارسول زاده اردبيل
169 حدیث بداق لرستان
170 حمید حسینیان كهكيلويه و بويراحمد
171 علی اکرم خانه ای ايلام
172 سپیده ناصحی تهران