بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

سرود رود چهل ساله / دوره اول

شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1 حسین قادری نیا تهران
2 مجید نصری خراسان جنوبي
3 یوسف یونسی مازندران
4 علی اکبر فلاحی خوزستان
5 زهرا شفیعی سرتشنیزی چهارمحال بختياري
6 امین زینعلی اصفهان
7 الهه جمالی خراسان رضوي
8 مجتبی خاکسار تهران
9 محمد مهدی آشتیانی تهران
10 سیدعلی صید البرز
11 سجاد کشاورز البرز
12 پیمان سپهوند لرستان
13 مرتضی فلاح مازندران
14 محمد حسین مهدی زاده خراسان رضوي
15 داود برجلو تهران
16 مصطفی طالبی خراسان رضوي
17 محمدرضا قلیزاده تهران
18 ایمان عباس زاده افشار كرمان
19 رضا نجم سمنان
20 امید تیموری اصفهان
21 علیرضا (یوسف) بهشتی تهران
22 احمد کوشان بوشهر
23 مجتبي عرض پیما ( حجازی ) قم
24 مجتبی یدالهی كرمان