بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

برگزیده هفتمین جشنواره عکس ما می توانیم: سیاست گذاری "ما می توانیم" با تغییر دبیر عوض نمی شود

تاریخ ارسال : 1393/10/01

امیر قادری برگزیده هفتمین جشنواره سراسری عکس ما می توانیم معتقد است  تغییر داوران و دبیر جشنواره نمی تواند در سیاست گذاری آن خللی وارد کند.

امیر قادری رتبه سوم هفتمین جشنواره سراسری عکس ما می توانیم در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی مرکز محافل و جشنوراه های حوزه هنری گفت: در دوره گذشته  دبیر هنری جشنواره  خبری داد مبنی بر اینکه نمایشگاهی از آثار برتر در کشورهای اروپایی برگزار می شود که  این موضوع به زعم بنده باعث می شود تا مردم آن کشورها نگاه متفاوتی نسبت به ایران و توانایی های مردم آن داشته باشند.

وی  بیان داشت: مردم کشورهای خارجی فکر می کنند ایران کشوری است که  از حداقل ترین امکانات بی بهره است در صورتیکه برگزار کردن نمایشگاه به صورت بین المللی فرصتی فراهم می سازد تا این تفکر غالبی زدوده شود.

وی  در خصوص عنوان جشنواره گفت: این نامگذاری نه تنها با موضوعیت  جشنواره ارتباط دارد بلکه باعث می شود تا مخاطب در ارتباط اول با پوستر آن نگاه مثبتی  نسبت به جشنواره داشته باشد.

این عکاس مستند هدف از حضور خود را در این جشنواره، برگزار کننده  و موضوع فراخوان آن اعلام کرد و متذکر شد: بسیاری از عکاسان هستند که هدف آنها فقط میزان جوایز جشنواره است و سعی می کنند تا با شناختن نگاه داوران  بر اساس سلیقه آنها عکس ارسال کنند تا در جمع نفرات برتر حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: جشنواره ما می توانیم از برنامه ریزی جامعی برخوردار است و در مقایسه با جشنواره های خصوصی و دولتی دیگر از پشتوانه خوبی برخوردار است و تغییر داوران و دبیر آننمی تواند خللی در سیاست گذاری آن وارد  کند.

قادری  شرکت بیش از اندازه عکاسان را در جشنواره ها امری مذموم دانست و خاطر نشان کرد: یکی از راه هایی که عکاسان از آن ارتزاق می کنند همین جشنواره ها است ولی نباید عکاس تحت تأثیر جشنواره ها قرار بگیرد و با ذهنیت از پیش تعیین شده اقدام به عکاسی از سوژه های خود کند.

وی  در این رابطه اظهار داشت: ملاک بد بودن یا خوب بودن یک عکاس به انتخاب شدن اثرش در جشنواره نیست . ممکن است اثری در یک جشنواره ای انتخاب شود و در جشنواره دیگر رد شود که این موضوع به نوع نگاه متفاوت داوران مربوط است.

این عکاس خبری عظمت پروژه  را ملاک انتخاب نفر اول در دوره گذشته  دانست و گفت: در بعضی از جشنواره ها عنوان بندی مناسب و ارتباط سوژه عکاسی شده با موضوع فراخوان می تواند عکسی را قوی تر از سایر عکس ها کند و در جمع برترین ها قرار دهد.