بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

رتبه دوم جشنواره عکس ما می توانیم: مفهوم" ما می توانیم" به خوبی در عکس ورزشی ام متبلور است/ تعریف پروژه عکاسی به ارتقای جایگاه جشنواره کمک می کند

تاریخ ارسال : 1393/10/30

جاوید نیکپور رتبه دوم هشتمین جشنواره سراسری عکس "ما می توانیم" معتقد است عکس پیکار کشتی گیران تیم ملی در مسابقات بین المللی که در جشنواره رتبه کسب کرده است به خوبی مفهوم"ما می توانیم" را به نمایش می گذارد.

 

جاوید نیکپور رتبه دوم هشتمین جشنواره سراسری عکس "ما می توانیم" در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری، دوره های پیشین جشنواره را در ارتقای جایگاه فعلی آن تأثیر گذار دانست و گفت: فراخوان این جشنواره به صورت تک عکس برگزار می شود و فرصت حضور برای کسانی که در قالب مجموعه عکس فعالیت می کنند را نمی دهد.

وی ادامه داد: بسیاری از سوژه ها در قالب تک عکس قادر به بیان منظورو ارائه تأثیر  خود نیستند و باید حتماً  با ارائه چندین عکس و  در قالب یک مجموعه مفهوم خود را بیان کنند.

این عکاس خبری و مستند هدف جشنواره "ما می توانیم" را نشان دادن  قدرت ایران و دستیابی دانشمندان کشورمان به دانش های روز توصیف کرد و اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه آثار منتخب فی النفسه در نمایش ذره ای از این توانمندی می تواند قوۀ هیجانی مردم را به وجد آورد ولی باید این جشنواره  با برنامه ریزی منسجم در سایر شهرستان ها و و به صورت دوره ای در کشورهای دیگر نیز به نمایش در آید و فقط منحصر به نمایشگاهی در حوزه هنری تهران نباشد.

نیکپور در خصوص موضوع اثر برتر خود که در رابطه با ورزش است، گفت: عکسی که برای این جشنواره فرستادم  صحنه ای از پیکار کشتی گیران تیم ملی در مسابقات بین المللی است که فکر می کنم توانایی ورزشکاران ایران در این عکس به خوبی مفهوم"ما می توانیم" را به نمایش می گذارد.

وی تعریف پروژه را توسط برگزار کنندگان جشنواره برای ارتقای جایگاه آن تأثیر گذار دانست و عنوان کرد: اگر برگزار کنندگان با تعریف پروژه هایی برای عکاسان و تدارک اردوهایی اهداف خود را برای عکاسان تبیین کنند  بهتر می توانند مؤثر واقع شوند.

وی ادامه داد: این جشنواره سعی کرده است تا به جنبه های مثبت افتخارات ایران اشاره کند و در آن نگاه منفی هیچ جایگاهی ندارد.

وی برای فراخوان جشنواره امتیازی ویژه قائل شد و عنوان کرد: فراخوان این دوره از جشنواره در مقایسه با دوره های گذشته تفاوت خاصی نکرده است  و این موضوع در تصمیم گیری بعضی از هنرمندان تأثیر گذار است   که چه کسی داوری آن را بر عهده دارد یا چه جوایزی برای آن تعیین شده است . به همین خاطر تعریف درست فراخوان می تواند به هنرمندان برای حضورشان  درجشنواره کمک کند.