بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره


شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1شریفه علی آبادیخراسان رضوي
2مهدی عباسیتهران
3فرزین ملاخداوردیانقزوين
4سید علی بسیجاصفهان
5هادی دهقان پورخراسان رضوي
6فرهود عباسی فردتهران
7سعید شم آبادیخراسان رضوي
8محمد عمارلوخراسان رضوي
9حسین مشهدی فراهانیتهران
10پدرام میر مصطفیتهران
11سامان خدایاریتهران
12احمد زعفری هشجیناردبيل
13مرتضی شادورتهران
14مریم آل مومنچهارمحال بختياري
15حافظ اصلانیتهران
16فرشاد مردانیفارس
17حنانه نیکبختخراسان رضوي
18مصطفی طالبیخراسان جنوبي
19سامان جعفریلرستان
20محمد تقی نجف زادهمازندران
21زهرا مظفریفارس
22فاطمه یعقوبیانخوزستان
23احمد امیراحمدیسمنان
24بهناز نصرتیسمنان
25نوید جهانپورتهران
26امیر مسعود عربشاهیقم
27حمید عزیزی خانقاهیكرمانشاه
28مبینا مدبركردستان
29احمدرضا کریمیتهران
30مریم عرب زاده اصفهان
31آرش رضاییلرستان
32رضا گوهریتهران
33احسان فقیهیانمازندران
34زهرا باش افشارتهران
35مونا اسکندریهمدان
36معصومه شکرگذاركردستان
37arman nasrolahiكردستان
38سپیده ناصحیتهران
39نغمه خانیتهران