بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیامیرحسین رفیعی

استانيزد

تاریخ عضویت1398/07/09

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/09 - 11:47 ب.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/03 - 12:13 ب.ظ