بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمهناز نجفی چالشتری

استانچهارمحال بختياري

تاریخ عضویت1393/01/21

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/11
2جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم1394/01/15
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/21
4جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و پنجم1395/11/24
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/05
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/03
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/07
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/07
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/19 - 12:11 ق.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/19 - 12:48 ق.ظ
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/19 - 12:51 ق.ظ
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/19 - 12:54 ق.ظ
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/19 - 1:05 ق.ظ
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/19 - 1:16 ق.ظ