بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیشاهین فرزانه

استاناردبيل

تاریخ عضویت1397/07/30

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره1397/07/30
2جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره1397/08/25
3جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره1397/09/02
4جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره1397/09/02
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/06/21 - 12:36 ب.ظ
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/06/21 - 12:38 ب.ظ
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/06/21 - 1:58 ب.ظ
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/06/21 - 2:01 ب.ظ
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/06/21 - 2:12 ب.ظ
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/07/05 - 7:32 ب.ظ
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/07/05 - 7:33 ب.ظ
12سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/07/05 - 7:34 ب.ظ
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/05 - 7:58 ب.ظ
14فراخوان حوزه هنری دیجیتال / دعوت از فعالان فرهنگی و هنری 1399/11/16 - 8:59 ب.ظ
15فراخوان حوزه هنری دیجیتال / دعوت از فعالان فرهنگی و هنری 1399/11/16 - 9:00 ب.ظ
16فراخوان حوزه هنری دیجیتال / دعوت از فعالان فرهنگی و هنری 1399/11/16 - 9:01 ب.ظ