بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمحمدعلی انصاری

استانتهران

تاریخ عضویت1392/06/22

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/11 - 9:36 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/11 - 10:04 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/11 - 10:12 ق.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/11 - 10:50 ق.ظ