بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمهران رحمانی

استانقزوين

تاریخ عضویت1396/03/13

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/15
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/15
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/15
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/12 - 12:13 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/12 - 12:19 ب.ظ
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/12 - 12:29 ب.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/12 - 12:50 ب.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/12 - 12:52 ب.ظ