بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیآتنا علایی

استاناردبيل

تاریخ عضویت1398/06/16

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/16 - 4:53 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/16 - 4:55 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/21 - 11:33 ق.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/21 - 11:37 ق.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/21 - 11:43 ق.ظ