بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعلی رستگار

استانفارس

تاریخ عضویت1397/07/01

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/01
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/01
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/01
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/01
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/01
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/03
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/15 - 6:39 ب.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/15 - 6:54 ب.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/15 - 7:03 ب.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/15 - 7:10 ب.ظ
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/15 - 7:14 ب.ظ
12جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/20 - 1:19 ق.ظ