بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفاطمه گایینی

استانقم

تاریخ عضویت1393/01/17

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/17
2جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/28
3جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/05
4جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/05
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/08 - 11:53 ب.ظ
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 9:38 ق.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 9:43 ق.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 9:51 ق.ظ