بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمحمد طاها زحمتکش

استانتهران

تاریخ عضویت1397/07/19

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 9:56 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 12:08 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 12:15 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 12:20 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/12 - 1:53 ب.ظ