بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیسمانه عزتی

استاناردبيل

تاریخ عضویت1398/08/20

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/20 - 1:44 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/23 - 8:18 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/23 - 8:19 ب.ظ