بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمحمدرضا قربانی

استانتهران

تاریخ عضویت1398/09/10

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 6:20 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 6:23 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 6:25 ب.ظ