بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفاطمه قنبری فرد

استاناصفهان

تاریخ عضویت1398/09/01

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/01 - 8:32 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/01 - 8:38 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/01 - 8:43 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/01 - 8:46 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/01 - 8:49 ب.ظ
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/01 - 8:51 ب.ظ