بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیالهام حیدری

استانفارس

تاریخ عضویت1398/06/25

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/26 - 9:55 ب.ظ
2 شب شعر عاشورایی اقوام و عشایر / دوره نهم1398/06/26 - 10:07 ب.ظ
3 شب شعر عاشورایی اقوام و عشایر / دوره نهم1398/06/26 - 10:14 ب.ظ
4 شب شعر عاشورایی اقوام و عشایر / دوره نهم1398/06/26 - 10:16 ب.ظ
5 شب شعر عاشورایی اقوام و عشایر / دوره نهم1398/06/26 - 10:19 ب.ظ