بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیامیرمحمد کوزه گران

استانتهران

تاریخ عضویت1398/08/28

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 11:05 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 11:08 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 11:10 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 11:12 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/29 - 8:08 ب.ظ