بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیسید سجاد موسوی

استانسيستان و بلوچستان

تاریخ عضویت1397/11/23

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/23
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/23
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/23
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/23
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/22 - 2:23 ق.ظ
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/22 - 2:38 ق.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/22 - 2:46 ق.ظ