بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمحمدرضا همتی

استانهمدان

تاریخ عضویت1398/07/25

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 10:54 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 10:55 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 11:06 ق.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 11:08 ق.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 11:10 ق.ظ