بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمهرداد کریمی

استانقم

تاریخ عضویت1397/06/07

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/20
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/20
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/20
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/20
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/20
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/24
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/12 - 1:27 ب.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/12 - 1:29 ب.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/13 - 11:23 ق.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/13 - 11:35 ق.ظ
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 3:36 ب.ظ