بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعرشیا قاسمی افشار

استانتهران

تاریخ عضویت1396/03/16

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/16
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/16
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/16
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/16
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/16
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/16
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/20 - 12:04 ق.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/20 - 12:06 ق.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/20 - 12:08 ق.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/20 - 12:12 ق.ظ
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/20 - 12:13 ق.ظ