بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمجید حقی

استاناردبيل

تاریخ عضویت1398/08/30

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 4:16 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 6:11 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 6:13 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 6:15 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 6:17 ب.ظ