بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیولی تمجید

استانآذربايجان شرقي

تاریخ عضویت1398/08/24

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/24 - 8:35 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/24 - 8:36 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/30 - 8:25 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/30 - 8:27 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/30 - 11:54 ب.ظ