بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیصابر صالحی اشرف

استانهمدان

تاریخ عضویت1398/09/03

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/03 - 4:18 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/03 - 4:25 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/03 - 4:30 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/03 - 4:34 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/08 - 9:11 ب.ظ
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/11 - 6:35 ب.ظ