بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمحمد لطفي

استانزنجان

تاریخ عضویت1398/07/27

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/09 - 12:13 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/09 - 12:18 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/09 - 12:21 ق.ظ