بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمحمد شکری فرد

استانآذربايجان شرقي

تاریخ عضویت1398/08/21

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/21 - 8:18 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/21 - 8:23 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/21 - 8:37 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/21 - 8:42 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/21 - 8:47 ب.ظ
6جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/24 - 3:32 ب.ظ
7مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/16 - 6:06 ب.ظ