بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعلی رضا گل افشان یوسفی

استانتهران

تاریخ عضویت1397/07/14

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/28 - 2:48 ب.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/28 - 2:55 ب.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/28 - 3:03 ب.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/28 - 4:53 ب.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/28 - 5:00 ب.ظ