بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمحمد رضا احسانی

استانكرمانشاه

تاریخ عضویت1397/07/12

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/12
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/12
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/12
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/03 - 12:26 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/03 - 12:28 ب.ظ