بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگینگین حقیقی فشی

استانتهران

تاریخ عضویت1398/09/10

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 10:59 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 11:01 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 11:26 ق.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 11:28 ق.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 11:29 ق.ظ