بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیرضا حجتی

استاناصفهان

تاریخ عضویت1397/11/28

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/20 - 10:03 ب.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 12:09 ق.ظ