بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیزهرا کامل

استاناردبيل

تاریخ عضویت1398/06/15

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/31 - 1:34 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/31 - 1:36 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/31 - 1:37 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/31 - 1:39 ب.ظ