بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمعصومه رضائی

استانالبرز

تاریخ عضویت1398/07/18

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/18 - 7:46 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/18 - 7:51 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/18 - 7:57 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/18 - 8:01 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/25 - 7:20 ب.ظ
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/25 - 7:26 ب.ظ