بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفاطمه کلانتری

استانزنجان

تاریخ عضویت1397/07/14

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/19
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/20
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/20
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/20
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/20
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/30 - 11:33 ق.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/30 - 11:39 ق.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/30 - 11:43 ق.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/30 - 11:47 ق.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/30 - 11:53 ق.ظ