بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمعصومه مه آبادپور

استانآذربايجان شرقي

تاریخ عضویت1398/09/15

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/15 - 8:36 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/15 - 8:43 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/15 - 8:47 ب.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/15 - 8:49 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/15 - 9:00 ب.ظ