بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیروح اله مکرم

استانفارس

تاریخ عضویت1398/08/30

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/30 - 9:09 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/30 - 9:31 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/30 - 9:32 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/30 - 9:34 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/30 - 9:35 ب.ظ