بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیاحمد براهام

استانكرمان

تاریخ عضویت1398/09/08

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 10:59 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 11:03 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 11:06 ق.ظ