بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمیلاد صادق نژاد کلشتری

استانگيلان

تاریخ عضویت1393/10/28

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/10/28
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/10/28
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/10/28
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/10/28
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/10/28
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/10/28
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/10/28
8جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/24 - 10:31 ق.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/24 - 12:41 ب.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/24 - 12:42 ب.ظ
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/24 - 12:44 ب.ظ
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/24 - 12:46 ب.ظ
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/24 - 12:50 ب.ظ
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/24 - 12:51 ب.ظ
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/24 - 12:52 ب.ظ
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/24 - 12:54 ب.ظ
17جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/03 - 10:57 ق.ظ