بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیحسن قربانی

استانسمنان

تاریخ عضویت1397/07/02

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/11
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/11
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/30 - 10:43 ق.ظ