بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیحجت اله ارم

استانفارس

تاریخ عضویت1398/06/12

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1 شب شعر عاشورایی اقوام و عشایر / دوره نهم1398/06/24 - 9:57 ق.ظ
2 شب شعر عاشورایی اقوام و عشایر / دوره نهم1398/06/24 - 9:58 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/25 - 8:27 ق.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/25 - 8:44 ق.ظ