بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیسارا اسماعیلی

استانقم

تاریخ عضویت1397/07/14

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/15
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/22
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/01 - 5:35 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/15 - 11:49 ب.ظ