بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیوحید رضایی

استانفارس

تاریخ عضویت1398/08/22

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/22 - 12:34 ق.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/22 - 12:40 ق.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/22 - 12:43 ق.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/22 - 12:45 ق.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/22 - 12:51 ق.ظ
6جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/22 - 12:52 ق.ظ
7جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/22 - 12:54 ق.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/22 - 12:59 ق.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/22 - 1:02 ق.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/22 - 1:03 ق.ظ
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/22 - 1:07 ق.ظ
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/22 - 1:09 ق.ظ