بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگینگین محمدی

استانزنجان

تاریخ عضویت1397/06/31

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/01
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/10 - 4:19 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/07 - 11:30 ق.ظ