بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیسعید رستگارمند

استانفارس

تاریخ عضویت1393/11/18

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/18
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/18
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/18
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/18
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/15 - 5:13 ق.ظ
12جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/15 - 11:47 ب.ظ