بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیزهرا مظفری فرد

استاناصفهان

تاریخ عضویت1398/09/13

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/13 - 6:25 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/13 - 6:29 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/13 - 6:34 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/13 - 6:37 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/13 - 6:39 ب.ظ