بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمهدی خدایی

استانزنجان

تاریخ عضویت1396/02/03

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/24 - 4:33 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/08 - 1:16 ق.ظ