بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیآرزو خواجوی

استانكهكيلويه و بويراحمد

تاریخ عضویت1398/08/29

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 7:47 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 7:54 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 8:00 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 8:08 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/02 - 5:50 ب.ظ